U sklopu programa ADTD Sarajevo 2022 održan je panel gde su panelisti diskutovali na temu da li je BIM-moda ili potreba. Korisnici koji niz godina rade u BIM-u podelili su s nama svoja iskustva rada na domaćim i stranim projektima i izazove na koje oni nailaze na tom putu. Osvrnuli se na stanje BIM-a u BiH i dali svoje viđenje oko toga šta je potrebno da BIM uzme više maha i na ovim prostorima. Svoje učešće imala je i publika koja je postavljajući jako zanimljiva pitanja produžila trajanje samog panela štonam je pokazalo da postoji velika zainteresovanost i promišljanje o BIM-u u BiH.Učesnici panela bili su Elma Krasny Walter AEC, Robert Krešo Alfa Therm, Muhamed Serdarević Normal Arhitektura, a moderator panela je bio naš Vedran Orešić.